CARTA

PER A PICAR

PER PICAR

PATATES braves    6,10€

Patatas bravas

PATATES amb gorgonzola    6,10€

Patatas con gorgonzola

CROQUETES de rostit    1,90€/unitat

Croquetas de asado

CROQUETES de pernil ibèric    1,15€/unitat 

Croquetas de jamón ibérico

CROQUETES de ceps    1,15€/unitat

Croquetas de “ceps”

BOMBES    1,45€/unitat

Bombas

SUPREMES de pollastre amb gorgonzola    7,15€

Supremas de pollo con gorgonzola

POLLASTRE Cajún amb salsa barbacoa    7,15€ 

Pollo Cajún con salsa barbacoa

ALETES de pollastre picants    8,85€

Alitas de pollo picantes 

XORIÇETS al forn    7,15€

Choricitos al horno

PEBROTS del padró    6,00€

Pimientos del padrón

TERRINA de provolone al forn    7,95€

Tarrina de provolone al horno

GAMBES al forn amb all i julivert    9,00€

Gambas al horno con ajo y perejil 

POP a la gallega    17,20€

Pulpo a la gallega 

“XOCOS”    8,65€

“Xocos”

SEITONS en vinagre    6,90€

Boquerones en vinagre

ANXOVES del’Escala    11,40€

Anchoas de l’Escala

PA amb tomàquet    2,90€

Pan con tomate

AMANIDES I ENTRANTS

ENSALADAS I ENTRANTES

AMANIDA verda    7,30€

Ensalada verde

AMANIDA de formatge de cabra amb fruits secs    10,05€

Ensalada de queso de cabra con frutos secos

AMANIDA de mozzarella fresca de búfala i tomàquet    10,05€

Ensalada de mozzarela fresca de búfala y tomate

AMANIDA amb gorgonzola i fruits secs    9,75€

Ensalada con gorgonzola y frutos secos

PERNIL ibèric    14,05€

Jamón ibérico

ESPÀRRECS a la graella amb romesco    9,70€

Espárragos a la brasa con romesco

PASTES

PASTAS

ESPAGUETIS napolitana    8,65€

Espaguetis napolitana 

ESPAGUETIS bolonyesa    9,70€

Espaguetis boloñesa 

ESPAGUETIS pesto    9,70€

Espaguetis pesto 

ESPAGUETIS gorgonzola    9,30€

Espaguetis gorgonzola 

ESPAGUETIS carbonara    9,70€

Espaguetis carbonara

CANELONS de rostit    12,45€

Canelones de asado

ARROSSOS (migdia)

ARROCES (mediodía)

PAELLA mixta del senyoret    15,65€

Paella mixta del señorito

PAELLA de marisc     14,30€

Paella de marisco

ARRÒS de botifarra    15,35€

Arroz de butifarra

ARRÒS d’ànec    15,35€

Arroz de pato

ARRÒS de peus de porc    15,90€

Arroz de pies de cerdo

ARRÒS de pagès (verdures)    13,25€

Arroz campestre (verduras)

ARRÒS negre amb cloïsses    13,25€

Arroz negro con almejas

ARRÒS caldós de marisc    15,35€

Arroz caldoso de marisco

ARRÒS caldós de llamàntol    20,10€

Arroz caldoso de bogavante 

ARRÒS de bacallà    16,15€

Arroz de bacalao

ARRÒS melós amb gambes i ceps    17,75€

Arroz meloso con gambas y ceps

FIDEUAS (migdia)

FIDEUAS (mediodía)

FIDEUÀ de Cadaqués (caldosa amb marisc)    15,35€

Fideuá de Cadaqués (caldosa con marisco)

FIDEUÀ de botifarra    15,30€

Fideuá de butifarra

FIDEUÀ melosa amb gambes i ceps    17,75€

Fideuá melosa con gambas y ceps

FIDEUÀ de marisc    14,30€

Fideuá de marisco

FIDEUÀ negra amb cloïsses    13,25€

Fideuá negra con almejas

FIDEUÀ d’ànec    15,35€

Fideuá de pato

FIDEUÀ de pagès (verdures)    13,25€

Fideuá campestre (verduras)

SUQUETS (migdia)

"SUQUETS" (mediodía)

SUQUET de gambes    14,80€

“Suquet” de gambas 

SUQUET de llamàntol    17,95€

“Suquet” de bogavante

SUQUET de bacallà    15,85€

“Suquet” de bacalao

SEGONS

SEGUNDOS

CUIXETES d’ànec confitat amb gorgonzola    14,00€

Muslitos de pato confitado con gorgonzola

BACALLÀ amb samfaina, tomàquet, all i oli, romesco o capritxets    17,50€

Bacalao con pisto, tomate, “all i oli”, romesco o caprichitos

TRIPA de vedella    10,85€

Callos de ternera

CAP I POTA de vedella    10,85€

Careta de ternera

GRAELLA

BRASA

ENTRECOT a la graella    18,80€

Entrecot a la brasa 

XAI a la graella    16,70€ 

Cordero a la brasa 

BOTIFARRA    8,20€

Butifarra

BOTIFARRA negra    8,70€

Butifarra negra 

CANSALADA viada    8,20€

Panceta 

CARN magra   8,65€

Carne magra

CUIXA de pollastre    8,75€

Muslo de pollo

PEUS de porc a la graella amb all i julibert    9,65€

Pies de cerdo a la brassa con ajo y perejil

GUARNICIONS

GUARNICIONES

PATATES fregides    1,60€

Patatas fritas

AMANIDA amb tomàquet i ceba    1,60€

Ensalada de tomate y cebolla

PEBROTS del “padrón”    2,10€

Pimientos del padrón

MONGETES blanques   2,65€

Judías blancas