CARTA

PER A PICAR

PER PICAR

PATATES braves    5,75€

Patatas bravas

PATATES amb gorgonzola    5,75€

Patatas con gorgonzola

CROQUETES de rostit    1,80€/unitat

Croquetas de asado

CROQUETES de pernil ibèric    1,10€/unitat 

Croquetas de jamón ibérico

CROQUETES de ceps    1,10€/unitat

Croquetas de “ceps”

BOMBES    1,35€/unitat

Bombas

SUPREMES de pollastre amb gorgonzola    6,75€

Supremas de pollo con gorgonzola

POLLASTRE Cajún amb salsa barbacoa    6,75€ 

Pollo Cajún con salsa barbacoa

ALETES de pollastre picants    8,35€

Alitas de pollo picantes 

XORIÇETS al forn    6,75€

Choricitos al horno

PEBROTS del padró    5,65€

Pimientos del padrón

TERRINA de provolone al forn    7,50€

Tarrina de provolone al horno

GAMBES al forn amb all i julibert    8,50€

Gambas al horno con ajo y perejil 

POP a la gallega    16,25€

Pulpo a la gallega 

“XOCOS”    8,15€

“Xocos”

SEITONS en vinagre    6,50€

Boquerones en vinagre

ANXOVES del’Escala    10,75€

Anchoas de l’Escala

PA amb tomàquet    2,75€

Pan con tomate

AMANIDES I ENTRANTS

ENSALADAS I ENTRANTES

AMANIDA verda    6,90€

Ensalada verde

AMANIDA de formatge de cabra amb fruits secs    9,50€

Ensalada de queso de cabra con frutos secos

AMANIDA de mozzarella fresca de búfala i tomàquet    9,50€

Ensalada de mozzarela fresca de búfala y tomate

AMANIDA amb gorgonzola i fruits secs    9,20€

Ensalada con gorgonzola y frutos secos

PERNIL ibèric    13,25€

Jamón ibérico

ESPÀRRECS a la graella amb romesco    9,15€

Espárragos a la brasa con romesco

PASTES

PASTAS

ESPAGUETIS napolitana    8,15€

Espaguetis napolitana 

ESPAGUETIS bolonyesa    9,15€

Espaguetis boloñesa 

ESPAGUETIS pesto    9,15€

Espaguetis pesto 

ESPAGUETIS gorgonzola    8,75€

Espaguetis gorgonzola 

ESPAGUETIS carbonara    9,15€

Espaguetis carbonara

CANELONS de rostit    11,75€

Canelones de asado

ARROSSOS (migdia)

ARROCES (mediodía)

PAELLA mixta del senyoret    14,75€

Paella mixta del señorito

PAELLA de marisc     13,50€

Paella de marisco

ARRÒS de botifarra    14,50€

Arroz de butifarra

ARRÒS d’ànec    14,50€

Arroz de pato

ARRÒS de peus de porc    15,00€

Arroz de pies de cerdo

ARRÒS de pagès (verdures)    12,50€

Arroz campestre (verduras)

ARRÒS negre amb cloïsses    12,50€

Arroz negro con almejas

ARRÒS caldós de marisc    14,50€

Arroz caldoso de marisco

ARRÒS caldós de llamàntol    18,95€

Arroz caldoso de bogavante 

ARRÒS de bacallà    15,25€

Arroz de bacalao

ARRÒS melós amb gambes i ceps    16,75€

Arroz meloso con gambas y ceps

FIDEUAS (migdia)

FIDEUAS (mediodía)

FIDEUÀ de Cadaqués (caldosa amb marisc)    14,50€

Fideuá de Cadaqués (caldosa con marisco)

FIDEUÀ de botifarra    14,50€

Fideuá de butifarra

FIDEUÀ melosa amb gambes i ceps    16,75€

Fideuá melosa con gambas y ceps

FIDEUÀ de marisc    13,50€

Fideuá de marisco

FIDEUÀ negra amb cloïsses    12,50€

Fideuá negra con almejas

FIDEUÀ d’ànec    14,50€

Fideuá de pato

FIDEUÀ de pagès (verdures)    12,50€

Fideuá campestre (verduras)

SUQUETS (migdia)

"SUQUETS" (mediodía)

SUQUET de gambes    13,95€

“Suquet” de gambas 

SUQUET de llamàntol    16,95€

“Suquet” de bogavante

SUQUET de bacallà    14,95€

“Suquet” de bacalao

SEGONS

SEGUNDOS

CUIXETES d’ànec confitat amb gorgonzola    13,20€

Muslitos de pato confitado con gorgonzola

BACALLÀ amb samfaina, tomàquet, all i oli, romesco o capritxets    16,50€

Bacalao con pisto, tomate, “all i oli”, romesco o caprichitos

TRIPA de vedella    10,25€

Callos de ternera

CAP I POTA de vedella    10,25€

Careta de ternera

GRAELLA

BRASA

ENTRECOT a la graella    17,75€

Entrecot a la brasa 

XAI a la graella    15,75€ 

Cordero a la brasa 

BOTIFARRA    7,75€

Butifarra

BOTIFARRA negra    8,20€

Butifarra negra 

CANSALADA del coll    7,75€

Panceta 

CARN MAGRA    8,15€

Carne magra

CUIXA de pollastre    8,25€

Muslo de pollo

PEUS de porc a la graella amb all i julibert    9,10€

Pies de cerdo a la brassa con ajo y perejil

GUARNICIONS

GUARNICIONES

PATATES fregides    1,50€

Patatas fritas

AMANIDA amb tomàquet i ceba    1,50€

Ensalada de tomate y cebolla

PEBROTS del “padrón”    2,00€

Pimientos del padrón

MONGETES   2,50€

Judías blancas “del ganxet”